Pomoc Ekvádoru postiženému zemětřesením

V sobotu 16. dubna 2016 postihlo Ekvádor ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupňů, jehož epicentrum bylo ve významných turistických oblastech. Tisíce lidí zůstaly bez domova, bez práce, bez rodiny. Podle úředních záznamů je registrováno 654 mrtvýcch, 16 601 zraněných, 155 nezvěstných a 25 640 lidí bez přístřeší.
Vzhledem k této situaci, kdy tisíce lidí zůstaly bez přístřeší, bez práce, bez svých blízkých, včetně tisíců dětí, které osiřely, svolal viceprovinciál dominikánů fr. Armand do Villalta Salazar OP zástupce všech větví dominikánské rodiny v Ekvádoru, bratry, mnišky, kong gregační sestry a laiky, do sídla kurie, kláštera sv. Kateřiny Sienské v Quitu, aby společně hledali způsob, jak účinně pomoci v nejvíce zasažených oblastech a požádali o pomoc generální kúrii řádu. Protože generální kurie nemá fond pro případ nouze, obrátil se magistr řádu na představené provincií s výzvouu, aby informace o záchranném programu rozšířili ve svých komunitách.
Pokud se rozhodnete tuto výzvu podpořit můžete svou finanční pomoc zaslat prostřednictví České dominikánské provincie. Zašlete příspěvek na účet 6375022/2700 s variabilním symbolem 16416. Peníze je možné zasílat do konce září 2016, kdy budou hromadně odeslány do Ekvádoru.
Další údaje nalezenete v listu o. provinciála.