Podrobnosti k opravě baziliky v Jablonném

22. Listopad 2021 - 11:19

Dne 12. září 2021 v 10:00 oznámil zvonek u sakristie poslední mši svatou v bazilice minor sv. Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Během následujících 14 dnů byly rozebrány a odevzdány k restaurování lavice, chórové lavice, kříž, vybavení sakristie, obrazy Klanění Tří králů a pastýřů a další drobný mobiliář. To vše tak, aby bylo staveniště připraveno pro předání zhotoviteli.

Staveniště bylo zhotoviteli předáno 30. září 2021. Kromě zástupců zhotovitele, kterým je firma Chládek a Tintěra, byli přítomni zástupci památkářů, architekt, stavební dozor, zástupci města a Libereckého kraje. Přítomni byli také rektor baziliky P. Pavel Mayer OP a P. Benedikt Mohelník OP, celkem asi 16-17 osob. Po požehnání staveniště provinciálem P. Lukášem Janem Fošumem OP došlo k podpisu dokumentů.

Obnova je financována převážně z evropských peněz, z programu IROP, a bude stát 56 340 569 Kč, přičemž dotace z evropských fondů činí 47 889 484 Kč. K tomu je nutno přičíst cca 3 miliony na nezpůsobilé výdaje a předpokládané vícepráce. Na projekt přispěl i stát (přibližně 5,6 mil. Kč), svými prostředky pomáhá také Liberecký kraj (900 000 Kč) a město Jablonné v Podještědí (200 000 Kč). Dominikáni také požádali o pomoc drobné dárce a příznivce baziliky. Podařilo vybrat kolem 840 000 Kč, ještě zbývá sehnat necelých pět milionů korun. Dary na dorovnání rozdílu lze posílat na č.ú. 903503389/0800 s variabilním symbolem 777.

Dlouho očekávaná rekonstrukce baziliky nakonec začala se zpožděním kvůli administrativním těžkostem, redukcí projektu kvůli nižší dotaci a zvýšení cen stavebních prací. Bohužel se nepodařilo shromáždit původně plánovaných 130 mil. Kč. Proto se v maximální míře využije lešení postavené v interiéru baziliky. Lucerna ve špici kupole je v dezolátním stavu. Dojde k obnově rozvodů elektroinstalace (ta původní je ještě z počátku 20. století), ozvučení, štuků, malby a štukatérské výzdoby. Snad bude obnoven i zamalovaný nápis v pásu po obvodě presbytáře. A v neposlední řadě bude vybudován i nový bezbariérový vstup do baziliky.

V exteriéru se budou restaurovat originály pěti pískovcových plastik z balustrády baziliky. Dále bude dokončena oprava krovu baziliky, která začala před deseti lety, nicméně krov zůstane v provizorní podobě, tak jak je od velkého požáru Jablonného r. 1788, dojde pouze k menším tesařským pracím. Beze změny zůstane i kamenná podlaha baziliky. Naopak opravou projdou hodiny ve věži.

V podzemí baziliky proběhne archeologický průzkum, bude zde vybudován nový vstup a vznikne zde navíc i nová expozice svaté Zdislavy, což byla jedna z podmínek pro udělení dotace. V plánu je i digitalizace památky včetně jejího zpřístupnění na internetu.

Během rekonstrukce je vstup do baziliky a jejího podzemí návštěvníkům uzavřen, ale stále lze navštívit expozici v klášteře. Mše svatá se během rekonstrukce slaví v klášteře ve Zdislavském sále (starý refektář) v obvyklé časy (Po – Pá: 17:00, So: 10:00, Ne: 07:30 a 10:00), vstup je přes ambity kláštera. Je zde i relikviář s lebkou svaté Zdislavy.

Konec rekonstrukce je naplánován na podzim roku 2023. V případě, že se opravy v tomto termínu nestihnou, bude se muset dotace vracet.

I když bude celý rok 2022 bazilika zavřená, tak tradiční svatozdislavská pouť se bude konat v obvyklém termínu, tedy v poslední květnovou sobotu (28. 5. 2022),

Viktor Petr Houdek
Laické sdružení sv. Dominika
Jablonné v Podještědí