Poděkování polského provinciála a ukrajinského vikáře za dary na Ukrajinu

27. Únor 2023 - 10:03

Milí bratři a sestry,

v příloze naleznete poděkování polských dominikánů za vaše velkorysé dary na Ukrajinu. Český překlad děkovného listu:

Provinciál Polské dominikánské provincie
ulice Freta 10
Varšava

Varšava, 23. února 2023.
Reg. Prow. 104/23

Dne 24. února uplyne rok od vypuknutí totální války na Ukrajině. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že se tak rychle stane největším vojenským konfliktem v Evropě od konce druhé světové války a také, že to, co se děje na Ukrajině, zasáhne srdce lidí i v těch nejvzdálenějších oblastech naší planety. Nedokázali jsme si představit, že v době, která se zdála být mírumilovná a bezpečná, bude vojenská agrese Ruska proti nezávislé a svobodné zemi, jakou je Ukrajina, tak brutální a přinese nezměrné lidské utrpení. V uplynulém roce jsme s bolestí sledovali, jak byly každý den ničeny domy a ulice ukrajinských měst a vesnic. Mnozí z nás plakali spolu s těmi, kteří přišli o své blízké. Byli jsme s těmi, kdo prchali před hrůzou smrti, a dělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom pomohli ukrajinským matkám, dětem, starým a nemocným lidem. Spousta rodin přijalo ve svých domovech válkou vyčerpané uprchlíky. Útočiště a péči našli také v mnoha dominikánských klášterech a komunitách. Proto dnes chceme s vděčností volat k Bohu slovy žalmu 68: Tvoje stádce se v ní usadilo. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého!

Milé sestry a milí bratři, v tomto krátkém dopise bychom chtěli každému z vás co nejupřímněji poděkovat za váš soucit a solidaritu s Ukrajinou. My, bratři a sestry, kteří jsme zůstali na Ukrajině, jsme zakoušeli vaši blízkost od prvních dnů války. Mnozí z vás, zejména na sociálních sítích, používali tuto větu: Mám na Ukrajině rodinu. Všichni jste se snažili, abyste byli s námi. A skutečně, svou podporou, modlitbami a péčí jste nám ukázali, že jsme skutečně bratři a sestry v našem svatém otci Dominikovi.

Naše služba milosrdenství vůči tolika obětem této války, údržba klášterů a kostelů, stejně jako pokračující angažovanost v tolika úkolech, které náš řád na Ukrajině po mnoho let vykonává, by byla obtížná, ne-li nemožná, bez finanční podpory, kterou nám projevují provincie, kláštery sester a bratří, farnosti, dominikánská laická bratrstva a mnozí lidé dobré vůle. Rádi bychom vám za to poděkovali! Jsme také vděčni a plni uznání za nasazení sester, bratří a laiků našeho řádu při organizování nejrůznější pomoci Ukrajině, stejně jako za odvahu osobně sloužit uprchlíkům na hraničních přechodech, nádražích a letištích a v humanitárních konvojích. Nelze také přehlédnout mnoho mimořádně významných kázání a modlitebních iniciativ, mediálních aktivit, poutí, setkání a konferencí pořádaných na dominikánských školách a univerzitách, koncerty, výstavy a umělecká vystoupení, které souvisejí se situací na Ukrajině.

Zatímco si připomínáme toto smutné výročí, nezapomínáme ani na naše sestry a bratry, kteří trpí válkami, válečnými konflikty a přírodními katastrofami v jiných částech světa. Jsme s vámi a chceme sdílet i vaši bolest.
Jsme vděčni milosrdnému Bohu za každého z vás a pokorně vás prosíme o další modlitby za Ukrajinu!
Vaši bratři ve svatém otci Dominiku,

fr. Lukasz Wisniewski OP
provinciál Polské dominikánské provincie

fr. Jaroslaw Krawies OP
vikář Ukrajinské provincie