P. Angel Lubojacký OP a obnova českého dominikánského laikátu

5. Květen 2016 - 8:32

Diplomová práce Jakuba Dvořáka z PedF UK s názvem Veřejné působení členů dominikánského konventu u sv. Jiljí na příkladech Angela lubojackého a Aleše Pařízka přibližuje zajímavým a čtivým způsobem život P. Angela Lubojackého, který se výrazným způsobem zapsal do novodobých dějin dominikánského laikátu u nás.
Cílem bakalářské práce je nastínit a popsat život a působení dvou členů dominikánského konventu u sv. Jiljí na pozadí historického vývoje dominikánského řádu. Práce je rozdělena do dvou kapitol. Každá z nich pojednává o dětství, studiu, okolnostech vstupu do řádu, veřejném působení a o klášterních i mimoklášterních aktivitách Angela Lubojackého a Aleše Pařízka. Obě dvě osobnosti představují z hlediska dominikánského řádu kontroverzní postavy. Přístup řádu k oběma mužům se zásadně lišil, což bylo dáno dobovými okolnostmi, kterým se tato práce taktéž věnuje.
Kompletní přehled týkající se zmíněné diplomové práce naleznete na stránkách UK https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106570/?lang=en. Samotný text si můžete stáhnout v PDF pod odkazem https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130077307/?lang=en
Připomeňme si tohoto neprávem opomíjeného a pozapomenutého velkého českého dominikána.