OPusculum - červen 2015

V letošním roce je to přesně 20 let, kdy jsme se po více jak 750 letech dočkali svatoření naší paní svatého života Zdislavy z Lemberka. Bylo to samozřejmé dovršení procesu započatého jejím blahořečením v roce 1907. Při této příležitosti zaslal otec provinciál všem bratřím a sestrám list, ve kterém se věnuje situaci rodiny, která je stále více zpochybňována a napadána. Přesto však není mrtvá a je stále dost těch, kdo se o její ochranu zasazují. Vzorem, příkladem a pomocnicí nám v tom může být právě svatá Zdislava.
Kromě zmíněného listu naleznete v čísle i ohlédnutí za fundovanou přednáškou stáleho studia a za formačním setkáním, které bylo i tentokrát opravdu bohaté a je jen škoda, že opomíjené. Dále pak informace ze života kongregace a zprávy z místních sdružení. Poměrně velký prostor je věnován i nové světici Marii Alfonsině Danil Ghattas a neopoměli jsme zmínit jmenování bývalého magistra Řádu fr. Timothy Radcliffa OP do papežské rady Justitia et Pax. Na konci čísla naleznete obvyklou pozvánku a nabídku nakladatelství Krystal OP a knihkupectví Oliva.

Z obsahu čísla:
List provinciála ke dvacátému výročí kanonizace paní Zdislavy
Ohlédnutí za stálým studiem
OPravdický klášter
Ze života mnišek
Večer radosti v Prostějově
Nové služby, asignace v kongregaci
Přijímací řízení v CSOŠ Bojkovice
Formační setkání
Zprávy z místních sdružení
Sv. Maria Alfonsina Danil Ghattas
Zprávy ze zahraničí
Pozvánky na plánované akce
Salve 4/2014
Nakladatelství Krystal OP
Knihkupectví Oliva

Červnové číslo je ke stažení na adrese http://opusculum.op.cz/2015/OPusculum1506.pdf
Tištěnou verzi časopisu naleznete v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí, nebo je možné si ji nechat zasílat za úhradu poštovného. Individuální objednávky zasílejte na adresu redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie.