Online zasedání Provinční rady laiků dne 20. dubna 2022

26. Duben 2022 - 9:34

Provinční rada se setkala online ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek a fr. Hyacint Ullman.

Na programu byly pouze organizační záležitosti spojené s formačním setkáním na Sv. Hostýně 13. až 15. května 2022. - Nezapomeňte se přihlásit!

Další zasedání provinční rady se uskuteční na sv. Hostýně 15. května 2022 po obědě, tentokrát se dá-li Pán sejdeme osobně.