Ohlédnutí za Setkáním dominikánské rodiny 2014

Letošní XIV. Setkání dominikánské rodiny bylo jako obvykle zahájeno růžencem a mší sv. s hlavním celebrantem kardinálem Dukou OP. Vlastní program pak začal v 11 hodin úvodním slovem provinciála fr. Benedikta Mohelníka OP.
Hlavním bodem dopolední části programu byla prezentace bratra Martina Rosenbauma týkající se evangelizační akce Dny víry 2015. Bratr Martin obsáhle informoval o cílech, předpokládanému průběhu, organizaci a stavu příprav na evangelizaci Prahy, která proběhne od 30. 5. do 6. 6. 2015.
Poté nás informoval německý bratr laik Klaus Bornewasser, člen evropské a světové rady, o stavu dominikánských laiků ve světě. Tato část programu sice trvala déle, než bylo předpokládaných 30 minut, kvůli překladu z angličtiny, jehož se ujala sestra Dita Zdislava Králová, ale byla to poučná hodinka. Z jeho projevu nejvíce zaujala informace o dominikánských laicích ve Vietnamu, kde jich je neuvěřitelných 105000, téměř polovina ze všech dominikánských laiků v celém světě. Důvodem je, že komunisté ve Vietnamu zakázali všechny církevní organizace, kromě pěveckých sborů a III. řádu sv. Dominika, o němž se domnívali z jeho označení, že je Církví považován za nevýznamný a nedůležitý. Do povolených organizací se pak zapojilo mnoho katolických laiků, kteří zprostředkovávali kontakt věřících s biskupy a kněžími v místech, kam měli zakázaný přístup, přinášeli tam Eucharistii, konali bohoslužby slova a starali se o kostely. Ukázalo se tak, že náš Pán dokáže i zlé věci obrátit v dobro a že má také smysl pro humor. Vždyť neznalost komunistů s Boží pomocí přispěla k udržení katolické víry a také k rozvoji dominikánského řádu ve Vietnamu.
Po obědě byl čas na Kaleidoskop laického apoštolátu, během něhož byly představeny aktivity některých bratří a sester laiků. V přibližně desetiminutových vystoupeních představili svůj apoštolát bratři a sestry v opravdu širokém spektru. O apoštolát dominikánských laiků v sociální oblasti se s námi podělila Jana Sedláková, ředitelka Oblastní charity Blansko, a Kamil Gut, který pracuje v Hospicu na Svatém Kopečku. Další rovinu apoštolátu nám představila Jitka Hosana Štěpánková z MS Olomouc a ze stejného sdružení vystoupila s osobní zkušeností s dominiánskými misiemi Iva Bernadeta Maderová.
Činnost dominikánských terciářů, zejména mezi studenty v Českých Budějovicích, nám představil Martin Klapetek. Neméně zajímavý byl příspěvek Michala Vaňka o vedení bohoslužeb slova ve farnosti, kterými je pověřeno MS Všeruby u Plzně. Kaleidoskop ukázal, jak široká je škála působení dominikánských laiků a že nemusí nutně úzce následovat projekty ostatních větví, ale doplňuje bohatou kytici aktivit celé dominikánské rodiny.
Dalším bodem programu pak byly již tradiční „skupinky“, tentokrát na téma dominikánských misií, evangelizaci životem mezi mládeží a o centru rodin sv. Zdislavy v Jablonném. Na skupince věnované Centru sv. Zdislavy se sešlo asi 15 účastníků. Fr. Pavel Majer OP hovořil o trojím významu Centra sv. Zdislavy (historický, farní a prorodinný), o ustavení pracovní skupiny a vizích a plánech v Jablonném do budoucna. Poté následovala živá diskuze a na závěr účastníci přislíbili modlitbu za nové Centrum sv. Zdislavy a za apoštolát rodin.
Program XIV. Setkání dominikánské rodiny jsme zakončili společnou modlitbou nešpor v kostele sv. Jiljí.