List magistra řádu: "Dominikánští laici a kázání"

Letošní rok přípravy na jubileum založení řádu v roce 2016 je věnovaný dominikánským laikům a nosným tématem je motto: „Dominikánští laici a kázání“. Při této příležitosti poslal Fr. Bruno Cadoré OP, magistr řádu kazatelů, bratřím a sestrám list, v němž se ve světle tří pohledů – církev jako bratrstvo, počátky svatého kázání řádu a jednota dominikánské rodiny – zamýšlí nad tím, jak je začlenění laiků do dominikánské rodiny rozhodující pro kazatelské poslání řádu.
Úplné znění naleznete ve stejnojmenném článku.