Letošní dominikánský měsíc pokoje je věnován Myanmaru

18. Listopad 2022 - 11:24

Milí bratři a sestry z dominikánské rodiny,

blíží se advent a s ním dominikánský měsíc pokoje, který je tentokrát zaměřen na podporu dominikánské rodiny ve válkou a nepokoji sužovaném Myanmaru (bývalá Barma).
V příloze naleznete překlad listu magistra řádu a leták o aktivitách našeho řádu v této zemi.
Je pochopitelné, že v naší zemi se denně modlíme především za ukončení války na Ukrajině a směřujeme tam i případnou materiální pomoc. Navrhuji, abychom během adventu při společných modlitbách za Ukrajinu připojovali také modlitby za Myanmar.
Případné příspěvky pošlete prosím na účet České dominikánské provincie a ne přímo na řádový účet, neboť takto nedojde ke ztrátě peněz při převodu.
(Platební údaje: čú 637 5022/2700 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Myanmar“. Platby prosím odešlete nejpozději do 6. ledna 2023.)
Pokud by měl kdokoliv z Vás zájem uspořádat nějakou třeba jen drobnou akci ve prospěch Maynmaru (např. modlitební vigilie, adorace, workshop apod.), dejte mi to prosím vědět nejlépe na provincial@op.cz

Ve sv. Dominiku

Lukáš Jan Fošum OP
provinciál