KŘESŤANÉ V IRÁKU NUTNĚ POTŘEBUJÍ POMOC

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé,

děkuji vám za modlitby a solidaritu s vašimi bratry a sestrami z Mosulu a Ninivského regionu. Procházíme nyní tvrdou zkouškou, která může být pro budoucnost křesťanů v této oblasti fatální. Posílám shrnutí celkové situace v dokumentu, který přikládám i s několika fotkami.
Uprchli jsme, bratři Joseph Atticha, Hani Daniel a já (fr. Sarmat přebývá v srpnu ve Strasbourgu), útoku a brutální invazi skupin ISIL jen několik hodin předtím, než se zcela zmocnily Karakoše a Ninivské planiny. Naštěstí se mi podařilo vzít s sebou naše archivy a rukopisy. Pomohli jsme předtímto peklem utéct i několika chudým rodinám.
Momentálně jsme v Ankawě, kde se bez přístřeší nachází několik tisíc křesťanů. V žalostné a nelidské situaci spí na lavicích v kostelích, v zahradách, na chodnících. Je hanba vidět tyto davy ponížených
rodin, dětí a starců. Dějiny pronásledování a mučednictví se nepřestávají opakovat.

Žádáme především humanitární pomoc a zajištění ochrany, a potom usnadnění odchodu do nové země a záchrannou akci: „Střechu pro irácké křesťany“.
Děkuji za ty, kteří chtějí v urgentní situaci projevit svou solidaritu a dají mi vědět, abych zaslal kontaktní údaje.

V přátelství a jednotě modlitby

Fr. Najeeb MICHAEEL op
11.8. 2014, Erbil
Fr. Najeeb MICHAEEL o.p.
Pères Dominicains,
PO BOX 21/981

Erbil - Ankawa-IRAQ
Fr. Najeeb MICHAEEL o.p.
Pères Dominicains,
PO BOX 21/981
Erbil - Ankawa-IRAQ
--------------------------------------------------------------
Chers frères et sœurs et chers amis
Je vous remercie pour vos prières et pour votre solidarité avec vos frères et sœurs de Mossoul et de la région de Ninive. Nous traversons actuellement une épreuve dure et qui risque d'être fatal pour l'avenir des chrétiens dans cette région. Je vous envoie un résumé de la situation en générale en pièce jointe avec quelques photos. Nous les frères:
Joseph Atticha, Hani Daniel et moi-même, (le frère Sarmad étant à Strasbourg pour le mois d'aout), nous sommes échappé de l'attaque et de l'invasion brutale des groups de Daa'sh quelques heures seulement d'occuper totalement Qaraqosh et la plaine de Ninive.
Heureusement j'ai pu emportais avec moi nos archives et les manuscrits et aussi nous avons aidé plusieurs familles pauvres à s'échapper de cet enfer.
Nous sommes actuellement à Ankawa, où plusieurs milliers de chrétiens sont sans abri et dorment sur les bands des églises et dans les jardins et sur les trottoirs dans une situation misérable et inhumaine. C'est honteux de voire ces foules de familles, enfants et vieillards humiliés. L'histoire des persécutions et des martyres ne cesse de se répéter. Nous demandons d'abord de l'aide humanitaire et d'assurer la protection, et ensuite faciliter l'exode pour une terre nouvelle et lancer une action de sauvetage: "Un toit pour les chrétiens d'Irak".
Merci pour ceux qui veulent manifester leur solidarité en urgence de me le signaler pour envoyer les coordonnés.
Amitié et union de prière.

Fr. Najeeb MICHAEEL op
Erbil le 11-8-2014

Fr. Najeeb MICHAEEL o.p.
Pères Dominicains,
PO BOX 21/981
Erbil - Ankawa-IRAQ
-------------------------------------------------------
Informace z http://www.op.org/en/content/help-iraq-0
Finanční pomoc může být poskytnuta prostřednictvím francouzské provincie, která zajistí, že půjdou na pomoc komunitám v Iráku, stejně jako iráckým rodinám, které uprchli a nyní žijí v jejich blízkosti. Příspěvky by měly být identifikovány jako "pro Irák" a mohou být zaslány na následující bankovní účet:

PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
DOMICILIATION : HSBC FR AGENCE CENTRALE
IBAN : FR 76 3005 6001 4801 4854 2857 016
Code B.I.C. : CCFRFRPP