Kazatelské středisko České dominikánské provincie

V rámci České dominikánské provincie existuje Kazatelské středisko, které napomáhá provinciálovi a všem bratřím a sestrám v naplňování jejich poslání. Jeho členy jmenuje provinciál a jsou jimi zástupci bratří, sester i laiků. Poslání a úkoly definuje Statut Kazatelského střediska České dominikánské provincie, ze kterého vybíráme následující články:

1. Kazatelské středisko České dominikánské provincie (dále jen KS) je zařízením České dominikánské provincie (dále jen ČDP) podle č.74 Akt Provinční kapituly ČDP slavené v roce 2002 (dále jen APK).
2. KS iniciuje, podporuje a koordinuje společné působení dominikánské rodiny ČDP v oblasti apoštolátu (srov. č.38 APK).
3. Posláním činnosti KS je: Společné a neztenčené hlásání evangelia v nevěřícím prostředí pro spásu duší.
4. Pro naplnění výše uvedeného poslání poskytuje KS tyto druhy služeb: informační, sjednocující, formační a apoštolskou.
5. K tomu KS využívá na cestě k cíli různých prostředků, jako např.: setkávání (osobní, společná), média (tisk, internet, rádio), formační a misijní projekty.

Mezi úkoly KS patří mimo jiné i zajištění Letních misií, každoročního setkání dominikánské rodiny nebo vydávání měsíčníku ČDP.
Po provinční kapitule bratří jsou členy kazatelského střediska (ex officio) fr. Pavel Mayer OP a fr. Gabriel Malich OP, dále pak fr. Antonín Krasucki OP, fr. Jan Rajlich OP a fr. Cyril Molnár OP. Za sestry jsou delegovány sr. Vojtěcha Beránková OP a sr. Rafaela Slavíková OP. Z řad dominikánských laiků ustanovil 10. června 2014 provinciál fr. Benedikt Mohelník OP členy týmu Kazatelského střediska ČDP opětně Hanu Markétu Váňovou, Dagmar Ester Kopeckou, Martina Rosenbauma, Vojtěcha Alberta Borka a Jana Jáchyma Beneše.