Formační setkání LS 2016

Čtyři pilíře apoštolátu
aneb jak se z toho nezbláznit

Letošní setkání formátorů 29. 4. – 1. 5. 2016 je trochu netradičně umístěno do Kašperských hor (http://domusmaria.cz). Pro mnohé je to sice hodně „z ruky“ a umístění na rozhraní dvou krajů s sebou nese i problémy týkající se hromadné dopravy, ale umístění v malebném prostředí Šumavy tyto nevýhody, doufejme, vyvažuje. Kromě toho dá prostředí a přístup k organizaci (všechno si zajišťujeme tentokrát sami) vyniknout rozměru společného života díky sdílení skutečného všeho při modlitbě i při společné práci a výletech :-).

Pátek
16:00 Ubytovávání
18:30 Nešpory a komentovaná prohlídka kostela
19:30 Večeře
20:00 Zahájení – 1. Přednáška

Sobota
8:30 Ranní chvály s četbou
9:00 Snídaně
10:00 2. přednáška: Modlitba
12:00 Modlitba během dne
Oběd
14:00 Dobrovolný společný výlet – lokalita dle počasí a domluvy
16:30 Nácvik nešpor
18:00 Mše svatá a zpívané nešpory
19:30 Večeře
20:30 Lectio divina
21:00 Hodinka četby z neděle – vigilie

Neděle
7:00 Ranní chvály (na faře)
7:30 Snídaně
8:00 3. přednáška: Studium
9:30 Farní mše svatá
11:00 Beseda k přednášce a závěr
12:00 Modlitba během dne
Oběd, zvonec a konec

Cena pro účastníky 1300,– Kč. Psát můžete na adresu jachym@op.cz. Uzávěrka přihlášek 8.4.2016