Formační setkání Brno-Veveří 17.–19. 5. 2019

23. Březen 2019 - 21:43

Letošní formační setkání (připomínám, že pro novicmistry povinné) se koná 17.–19. 5. 2019 (od pátku večer do nedělního oběda) v Brně, v Církevním domově mládeže Petrinum, adresa Veveří 462/15, Brno (cesta je popsaná na www.Petrinum.cz). Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, sociální zařízení a kuchyňka na patře. Parkování ve dvoře. Předpokládaná cena pobytu i se stravováním je 1.000 Kč.
Přihlášky posílejte bratru Reginaldovi (machacik@volny.cz). Zálohu 500 Kč zasílejte jako obvykle na účet LSSD č. 268 154 211 / 0300 pod variabilním symbolem 1905. Do vzkazu pro příjemce napište jméno a místní sdružení. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Doplatek na místě hotově.
Hlavním tématem je téma letošního roku Čtyřleté obnovy dominikánské formace: studium. Protože se předpokládá spíše forma diskusí než přednášek, bylo by dobré se na setkání připravit prostudováním
podkladů ČODLF. Vyvrcholením by měla být diskuse o stálé formaci laiků. Doufám, že se sejdeme alespoň ve stejném počtu jako minule v Poličanech.

Váš František – moderátor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program formačního setkání 2019
Téma: Studium, stálá formace
Pátek


16:00 - 18:30 Příjezd, ubytování, večeře
19:00 mše sv. + večerní chvály v kapli
19:45 ubytování a večeře pozdně příchozích
20:00 fr. Hyacint, řádový promotor pro laiky: promluva o roli studia v křesťanském a dominikánském životě
21:00 kompletář, tichá adorace


Sobota


7:00 mše svatá + ranní chvály
7:45 snídaně
8:30 téma: Seznámení s článkem Viviana Bolanda OP, socia magistra řádu pro společný život a formaci, o čtyřech aspektech formace v dominikánském řádu.
9:00 kaple - individuální modlitba, rozjímání
10:00 diskuze: Program stálé formace v našich sdruženích. Diskuzní kruhy: 1) formace lidská, 2) náboženská (duchovní), 3) intelektuální, 4) apoštolská.
11:00 Seznámení s výsledky diskuze v jednotlivých kruzích
12:00 Anděl Páně, sexta, modlitba růžence
12:30 oběd
14:30 téma: Můj individuální plán studia. Diskuzní kruhy: 1) Písmo, 2) Tradice církve (církevní otcové, klasická díla teologické a duchovní literatury), 3) Nauka církve (Katechismus, věrouka, dokumenty II. vat. koncilu, encykliky, adhortace) 4) Současná duchovní literatura
15:30 Seznámení s výsledky diskuze v jednotlivých kruzích.
17:00 téma: Spravedlnost, mír a péče o stvoření jako priorita řádu. Poselství z Fatimy 2018. Poté diskuze: Jak se zapojit do této řádové linie?
18:00 Večeře
19:00 Lectio divina
20:00 In vino Veritas: Posezení u “nového vína dominikánské spirituality” s tématem Pravdy: jak ji poznat, hájit a předávat v dnešním světě
22:00 Kompletář


Neděle


7:00 ranní chvály + rozjímání
8:00 snídaně
9:00 mše svatá
10:30 přednáška: S.M. Marie Pitterová: Boží Moudrost a lidská moudrost (Kniha Moudrosti)
12:00 anděl Páně, sexta, růženec
12:30 oběd
13:30 shrnutí, rozloučení, úklid, odjezd