Dopis magistra řádu na Popeleční středu - především k Ukrajině

3. Březen 2022 - 12:14

ORDO PRÆDICATORUM
CURIA GENERALITIA

Popeleční středa
Řím, 2 března 2022

„Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku…
trubte na polnici, uložte půst, … svolejte slavnostní shromáždění.


Drazí bratři a sestry z dominikánské rodiny,

papež František nás vyzývá, abychom Popeleční středu, 2. března 2022, učinili dnem modliteb a postu za mír. Kéž naše modlitby, posty a skutky lásky ve spojení s ostatními bratry a sestrami po celém světě pomohou k dosažení pravého a trvajícího míru v našem světě.

Vzpomínám, že před dvěma roky jsme slavili Dominikánský měsíc pokoje 2020 s výzvou k duchovní a finanční solidaritě s dominikánskou rodinou na Ukrajině, zejména s Centrem sv. Martina de Porres ve Fastivu na Ukrajině, kde naši bratři a sestry přijímají děti, které byly traumatizovány ozbrojeným konfliktem ve východní části země. Během našeho on-line setkání 19. února 2022 bratři představili aktualizovaný apoštolátní plán jejich centra a řekli nám, jak se připravují k přijetí dalších lidí, pokud se ozbrojený konflikt rozšíří po celém území. Bylo inspirující slyšet jejich plány do budoucna, včetně podpory nových povolání – plány, které mohou být realizovány v době míru. V době, kdy se sami připravovali na válku, už plánovali, co dělat, až nastane mír. To je naděje!

I nadále se modleme za naše bratry a sestry na Ukrajině. Modleme se také za naše bratry a sestry v Rusku, kteří trpí následky toho, že žijí v zemi zapletené do nespravedlivé agresivní války. Nezapomeňme také na bratry a sestry, kteří trpí strašlivými následky ozbrojeného konfliktu v Myanmaru, Venezuele a dalších částech světa. Modleme se také za naše bratry a sestry žijících na místech, kde jsou život a poslání řádu ohroženy nespravedlností a skrytou formou pronásledování.

K naší postní disciplíně přidejme vzývání dominikánské rodiny, která je už ve společenství svatých, aby se připojila k našim prosbám. Čiňme tak alespoň jednou týdně (od Popeleční středy až do prvního velikonočního týdne) formou Litanií k dominikánským svatým

Ve svatém Otci Dominiku

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Magistr řádu

V příloze naleznete dopis v češtině a angličtině, litanie a seznam účtů, kam je možné přispět prostřednictvím polských bratří.