Dominikánský měsíc pokoje je letos věnován Venezuele

18. Listopad 2021 - 17:12

Letos se modleme za naše bratry a sestry ve Venezuele: Dominikánský měsíc pokoje: 28. listopadu 2021 - 1. ledna 2022.

Na výzvu evangelia starat se o ty nejpotřebnější bratry a sestry reaguje venezuelská dominikánská rodina, čítající 21 bratří, 195 sester, 85 laiků a 42 mladých lidí, tak, že spravuje 6 farností a 32 škol a dále zajišťuje 15 sociálních programů (provozují domy s pečovatelskou službou, pěstounské, kazatelské a charitativní zařízení, menzy).
V projektu Naděje kladou dominikáni na první místo vzdělání, protože představuje nejefektivnější způsob, jak přispět k vybudování lepší země.
Přítomnost bratří dominikánů po celé zemi jim umožňuje pečovat o více než 600 dětí ve farnostech, 21 815 dětí a mladých lidí ve školách, z nichž 7 % dostává stipendia od řeholních společenství na úhradu jejich studia a dalších 56 % získalo podporu ve formě úhrady jídla, školních uniforem a pomůcek, oblečení a obuvi, duchovní a psychologické péče. Pomáhají celkem 16 000 rodinám, více než 400 starším lidem v domácí péči a více než 40 dívkám v pěstounských zařízeních.
Projekt Naděje je realizován ve čtyřech programech, které dominikánům umožňují široce a organizovaně uskutečnit jejich poslání: „Vzdělávat občany Venezuely v dominikánském duchu, ve světle víry a křesťanských a občanských hodnot a posílit obranu lidských práv ve Venezuele.“

Vychovávat pro mír

Ve spolupráci s organizací Educating for Peace nabízejí na svých školách pro děti a mladé lidi akademický program zaměřený na podporu soužití, řešení konfliktů a problémů pomocí vzdělávání učitelů a vypracovaných směrnic pro každou společenskou vrstvu.

„Kazatelské“ stipendium

Svým stipendistům, jejich rodičům a OP týmu Justice and Peace zajišťují vzdělávací program zaměřený na demokracii, který je učí jak podporovat občanské hodnoty ve společnosti prostřednictvím umění a ICT (informační a komunikační technologie).

Dominikánské centrum pro studenty

Spolu se Studentským hnutím organizovaným na každé škole poskytujeme studentům zkušenosti s prožíváním a obhajobou demokratických a občanských hodnot týkajícího se průběhu voleb, správy věcí veřejných a odpovědnosti.

Ne z mrtvých kůží!

Výrok sv. Dominika: „Nemohu studovat z mrtvých kůží, zatímco mí bratři a sestry umírají hladem“ inspiroval tamější komunitu k soucitu s těmi nejzranitelnějšími a k podniknutí konkrétních kroků v jejich prospěch: zřizují pro ně stravovací centra, sbírku šatstva, poskytují finanční pomoc rodinám a pro chudé zajišťují potraviny, léky a školní potřeby, duchovní a psychologickou podporu.

Příspěvky na podporu našich venezuelských bratří a sester a jejich aktivit zasílejte prosím do 6. ledna 2022 na účet provincie č. 6375022 / 2700, do zprávy pro příjemce prosím uveďte VENEZUELA.