Čtvrtý a pátý (závěrečný) den kapituly laiků

29. Září 2021 - 9:57

Po ranních chválách, mši a snídani jsme jsme se v pondělí hned po ránu opět pustili do apoštolátu, některá témata přeci jen zůstala nedořešena. Podrobněji si o tom přečtete v aktech kapituly, která brzy dostanete buď poštou na papíře nebo budou k dispozici ke stažení v pdf z našeho webu. Práci na apoštolátu naštěstí vystřídala vzácná nabídka exkurze do konventní historické knihovny (věřte, že se tam jen tak běžně dostat nelze!) s otcem Hyacintem. Po obědě pak následovala snad ta nejnudnější část kapituly, precizování textů akt, zde velký dík všem, kdo se toho ujali, zvlášť Mírovi Františkovi Falkenauerovi, Janu Vincenci Horáčkovi, Evě Imeldě Fuchsové a Janu Jáchymu Benešovi. Navečer jsme pak víno zaměnili za pivo, ale krásně nám spolu bylo zas.

V úterý na den svatého Václava náš představený po ranní mši sv. slavnostně vyhlásil akta kapituly a rozjeli jsme se do svých domovů. Letošní kapitula byla opravdu krásná, tím, že byla rozložena celkem do pěti dnů. Stihli jsme tak prodiskutovat snad všechna témata. Co jsme jeden nden načerpali, mohli jsme do druhého dne promodlit a promyslet. Názory a stanoviska se tak pěkně cizelovaly, precizovaly. Nedokážu si představit, že bychom něco tak plodného stihli třebas za víkend!

Milí bratři a sestry chci vás vyzvat k co nejširší účasti na příští kapitule, která by se měla konat v roce 2025. Ať už jste svým sdružením pověřeni k hlasování nebo ne, kapitula je otevřena všem a je to krásný zážitek bratrského společenství a účasti na dobrech Řádu! - Velký dík patří především otcům, kteří se nám opravdu pečlivě věnovali a ve svém klášteře konání kapituly umožnili, a dále samořejmě všem, kdo se na její přípravě a průběžném zajištění podíleli. Bohu a sv. Dominiku díky!