Aktualizace základních dokumentů Laických sdružení

7. Leden 2016 - 15:02

V sekci Dokumenty naleznete aktualizované články týkající se Všeobecných vyhlášeních ke stanovám laických sdružení a Partikulárních směrnice Laických sdružení sv. Dominika. V textu byla doplněna Všeobecná vyhlášení ke stanovám laických sdružení sv. Dominika, která promulgoval magistr Řádu Fr. Carlos A. Azpiroza Costa dne 15. listopadu 2007.
Text Směrnic byl nahrazen novým zněním schváleným provinční radou Laických sdružení na zasedání 6. června 2015 a promulgované o. Benediktem Mohelníkem OP, provinciálem České dominikánské provincie, o svátku Panny Marie Růžencové, dne 7. října 2015.
Oba texty jsou doplněny poznámkami pod čarou.

Vydání tištěné podoby základních dokumentu pro Laická sdružení bychom rádi připravili do prvního zasedání provinční kapituly.

JB