AKTA II. KAPITULY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA

21. Říjen 2021 - 21:15

Ve dnech ve dnech 24.–28. 9 . 2021 jsme v konventu sv. Jiljí v Praze slavili II. kapitulu laických sdružení sv. Dominika české provincie. Kromě volby vedení provincie a úprav Směrnic jsme se především věnovali zhodnocení uplynulého období a plánům na další čtyřletí, především v oblasti trvalé formace. Akta kapituly naleznete v příloze s výjimkou změn Směrnic, které musí nejprve posoudit o. provinciál a následně je zaslat na vyjádření kurii.