2. provinční kapitula LSSD - odložena

6. Únor 2020 - 9:34

Z důvodů epidemie a souvisejících vládních opatřeních bylo slavení 2. provinční kapituly Laických sdružení sv. Dominika, která se se měla sejít na Svatém Hostýně ve dnech 7. - 10. května 2020 odloženo na leden 2021 . Termín je aktuálně konzultován s představenými MS.

Provinční kapitulu Laických sdružení sv. Dominika svolává provinční moderátor. Povinností každého MS je vyslat na setkání provinční kapituly svého zástupce s aktivním volebním hlasem. Představený může místo sebe vyslat na kapitulu svého zástupce, případně jiného pověřeného člena, kterého vybaví k zastupování svou plnou mocí (srov. Směrnice čl. 48, 49).

Příprava na kapitulu

Vyzýváme a prosíme všechny členy Laických sdružení, aby se zapojili do přípravy jednání kapituly v přípravných skupinách. Svoje náměty a připomínky můžete sdělovat prostřednictvím svých představených nebo přímo sami. Představené tímto vyzýváme, aby o tématech kapituly diskutovali se členy svých místních sdružení.
Témata pracovních skupin byla oznámena v Opusculu 12/19 a též zde na webu v článku Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020 i se jmény a mailovými adresami pověřených členů provinční rady. Pokud byste chtěli prodiskutovat i další otázky, navrhněte rozšíření témat. Pro zahájení spolupráce kontaktujte pověřeného člena provinční rady.
Prosíme všechny členy o modlitby za zdárné a plodné jednání provinční kapituly, které povede k růstu, rozvoji a rozkvětu dominikánského laikátu v naší provincii.

Datum a místo konání

Bude upřesněno.

Přihlášky, cena a platba

Bude upřesněno
Náklady spojené s účastí kapituláře na kapitule jsou nákladem sdružení. Pokud sdružení nemá dostatek prostředků k úhradě tohoto nákladu, nechť podá žádost o příspěvek provinčnímu moderátorovi.

Program kapituly

Zde je uveden program jak byl plánován na květen 2020. Podle termínu bude upřesněn.

1. den:
• příjezd a ubytování účastníků
• zpráva provinčního moderátora o období od 1. provinční kapituly 2016

2. den:
• volba provinčního moderátora
• jednání v pracovních skupinách

3. den:
• dokončení práce skupin
• formulace výstupů
• plenární zasedání
• schvalování závěrů kapituly

4. den:
• mše sv.
• slavnostní vyhlášení závěrů kapituly