2. provinční kapitula LSSD

Provinční moderátor a provinční rada zvou všechny představené místních sdružení na slavení 2. provinční kapituly Laických sdružení sv. Dominika. Povinností každého MS je vyslat na setkání provinční kapituly svého zástupce s aktivním volebním hlasem. Představený může místo sebe vyslat na kapitulu svého zástupce, případně jiného pověřeného člena, kterého vybaví k zastupování svou plnou mocí (srov. Směrnice čl. 48, 49).

Příprava na kapitulu

Vyzýváme a prosíme všechny členy Laických sdružení, aby se zapojili do přípravy jednání kapituly v přípravných skupinách. Svoje náměty a připomínky můžete sdělovat prostřednictvím svých představených nebo přímo sami. Představené tímto vyzýváme, aby o tématech kapituly diskutovali se členy svých místních sdružení.
Témata pracovních skupin byla oznámena v Opusculu 12/19 a též zde na webu v článku Svolání provinční kapituly dominikánského laikátu v roce 2020 i se jmény a mailovými adresami pověřených členů provinční rady. Pokud byste chtěli prodiskutovat i další otázky, navrhněte rozšíření témat. Pro zahájení spolupráce kontaktujte pověřeného člena provinční rady.
Prosíme všechny členy o modlitby za zdárné a plodné jednání provinční kapituly, které povede k růstu, rozvoji a rozkvětu dominikánského laikátu v naší provincii.

Datum a místo konání

Od 7. května do 10. května 2020 na Svatém Hostýně.

Přihlášky

Přihlášku (+ zálohu na účet LSSD) zašlete do 31. března 2020. na e-mail: machacik{zav}volny.cz

Cena a platba

Předpokládaná cena 600 až 800 Kč/den.
Zálohu 1000 Kč pošlete na účet LSSD: 268154211/0300 var. symbol 2005.
Doplatek v hotovosti na místě s dokladem totožnosti.
Náklady spojené s účastí kapituláře na kapitule jsou nákladem sdružení. Pokud sdružení nemá dostatek prostředků k úhradě tohoto nákladu, nechť podá žádost o příspěvek provinčnímu moderátorovi.

Program kapituly

1) čtvrtek 7. 5. 2020 (odpoledne – večer):
• příjezd a ubytování účastníků
• zpráva provinčního moderátora o období od 1. provinční kapituly 2016

2) pátek 8. 5. 2020:
• volba provinčního moderátora
• jednání v pracovních skupinách

3) sobota 9. 5. 2020:
• dokončení práce skupin
• formulace výstupů
• plenární zasedání
• schvalování závěrů kapituly

4) neděle 10. 5. 2020:
• mše sv.
• slavnostní vyhlášení závěrů kapituly