2. PROVINČNÍ KAPITULA LAICKÝCH SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA

15. Září 2021 - 19:09

Vážení představení, bratři a sestry
svolávám podle bodu 52, § 1 Partikulárních směrnic provinční kapitulu laického sdružení sv.Dominika v přeloženém termínu na 24.-28.9.2021 do Kláštera dominikánů v Praze, Husova 234/8, Praha 1. Podle bodu 49 § 2 směrnic jste jako představení MS zástupci na setkání provinční kapituly - kapituláři. Proto Vás všechny zvu (nebudete-li z vážného důvodu moci, pak Vaše zástupce podle §3 téhož bodu) na slavení naší druhé kapituly. Doufám, že nám epidemická situace tentokrát dovolí znovu zažít krásnou atmosféru slavení kapituly.

Přípravné skupiny připravily podklady k jednotlivým závěrům kapituly. Naleznete je na odkazu https://drive.google.com/drive/folders/1V67PvtF06TdHQQzMs115oGlIPpS_M6hz.... Pokud by pro někoho z Vás bylo obtížné se takto seznámit s podklady, dejte mi, prosím, vědět a zajistím Vám tištěnou podobu. Prosím Vás, abyste se s podklady seznámili, abychom s nimi mohli na kapitule pracovat.

Program kapituly a pokyny pro přihlášení jsou v příloze.
Velmi se na Vás těším. Váš

Miroslav František Falkenauer, provinční moderátor