Obřady pro přijetí kandidátů a složení slibů

Nové obřady pro přijetí kandidátů a složení slibů byly vzaty z latinského Rituálu vydaného řádovou liturgickou komisí a zařazeny do vydání Základních dokumentů v roce 2016. Samotné obřady si můžeté stáhnout na http://laici.op.cz/sites/default/files/smernice_ritual_ls.pdf.