Litanie k dominikánským svatým a blahoslaveným

Pane, smiluj se. (Pane, smiluj se.)
Kriste, smiluj se. (Kriste, smiluj se.)
Kriste, uslyš nás. (Kriste, vyslyš nás.)

Bože, nebeský Otče, (smiluj se nad námi.)
Synu, Vykupiteli světa, Bože, –
Duchu svatý, Bože, –
Svatá Trojice, jeden Bože, –

Svatá Maria, (oroduj za nás.)
Svatá Boží rodičko, –
Svatá Panno panen, –
Svatý Michaeli, –
Svatý Gabrieli, –
Svatý Rafaeli, –
Svatý Josefe, –
Svatý Jane Křtiteli, –

Svatí andělé a archandělé, –
Svatí proroci a patriarchové, –
Svatí apoštolové a evangelisté, –
Svatí mučedníci, –
Svaté panny a vdovy, –
Všichni svatí muži a ženy, –

Svatá Maří Magdaleno, –
Svatá Kateřino Alexandrijská, –
Svatý Augustine, –
Svatý otče Františku, –
Blahoslavená Jano z Azy, –
Blahoslavený Reginalde z Orleansu, –
Svatý otče Dominiku, –
Blahoslavený Bertrande, –
Blahoslavený Mannesi, –
Blahoslavená Diano, –
Blahoslavený Jordáne Saský, –
Blahoslavený Jane ze Salerna, –
Blahoslavený Viléme s druhy, –
Blahoslavený Česlave, –
Blahoslavený Isnarde, –
Blahoslavený Gualo, –
Blahoslavený Petře Gonzalezi, –
Svatá Zdislavo, –
Svatý Petře Veronský, –
Blahoslavený Mikuláši Paglio, –
Svatý Hyacinte, –
Blahoslavený Gundisalve, –
Blahoslavený Sadoku s druhy, –
Blahoslavený Jiljí z Vouzely, –
Svatá Markéto Uherská, –
Blahoslavený Bartoloměji z Vicenzy, –
Svatý Tomáši Akvinský, –
Svatý Rajmunde z Peňafortu, –
Blahoslavený Innocenci V., –
Blahoslavený Alberte z Bergama, –
Svatý Alberte Veliký, –
Blahoslavený Jane z Vercelli, –
Blahoslavený Ambroži Sansedonni, –
Blahoslavená Cecilie, –
Blahoslavená Benvenuto, –
Blahoslavený Jakube z Varazze, –
Blahoslavený Jakube z Bevagny, –
Blahoslavený Benedikte XI., –
Blahoslavená Jano z Orvieta, –
Blahoslavený Jordáne z Pisy, –
Blahoslavená Emilie, –
Blahoslavený Jakube Salomone, –
Svatá Anežko z Montepulciana, –
Blahoslavený Šimone Balacchi, –
Blahoslavená Markéto z Castella, –
Blahoslavený Augustine Kazotiči, –
Blahoslavený Jakube Benfatti, –
Blahoslavená Imeldo, –
Blahoslavený Dalmácie Monere, –
Blahoslavená Markéto Ebnerová, –
Blahoslavená Villano, –
Blahoslavený Petře z Ruffie, –
Blahoslavený Jindřichu Suso, –
Blahoslavená Sibyllino, –
Blahoslavený Antoníne Pavoni, –
Svatá Kateřino Sienská, –
Blahoslavený Markolíne z Forli, –
Blahoslavený Rajmunde z Kapuy, –
Blahoslavený Ondřeji Franchi, –
Svatý Vincenci Ferrerský, –
Blahoslavená Kláro Gambacortová, –
Blahoslavený Jane Dominici, –
Blahoslavený Alvarezi, –
Blahoslavená Marie Mancini, –
Blahoslavený Petře z Castella, –
Blahoslavený Ondřeji Abellone, –
Blahoslavený Štěpáne Bandelli, –
Blahoslavený Petře Geremio, –
Blahoslavený Jane z Fiesole, –
Blahoslavený Vavřinče z Ripafratty, –
Blahoslavený Antoníne della Chiesa, –
Svatý Antoníne, –
Blahoslavený Antoníne Neyrote, –
Blahoslavená Markéto Savojská, –
Blahoslavený Bartoloměji Cerveri, –
Blahoslavený Matěji Carreri, –
Blahoslavený Konstancie z Fabriana, –
Blahoslavený Kryštofe z Milána, –
Blahoslavený Damiáne Furcheri, –
Blahoslavený Ondřeji z Peschiery, –
Blahoslavený Bernarde Scammacca, –
Blahoslavená Jano Portugalská, –
Blahoslavený Jakube z Ulmu, –
Blahoslavený Augustine Biello, –
Blahoslavený Aimo Taparelli, –
Blahoslavený Šebestiáne Maggi, –
Blahoslavený Marku z Modeny, –
Blahoslavená Kolumbo Rietti, –
Blahoslavená Magdaleno Panatieri, –
Blahoslavená Hosanno Mantovská, –
Blahoslavený Jane Liccio, –
Blahoslavený Dominiku Spadaforo, –
Blahoslavená Štěpánko Quinzani, –
Blahoslavený Adriane Fortescue, –
Blahoslavená Lucie z Narni, –
Blahoslavená Kateřino z Racconigi, –
Blahoslavená Hosanno Kotorská, –
Svatý Pie V., –
Svatý Jane Kolínský s druhy, –
Blahoslavená Marietto Bagnesiová, –
Svatý Ludvíku Bertráne, –
Svatá Kateřino z Ricci, –
Blahoslavený Roberte Nuttere, –
Blahoslavený Alfonsi s druhy, –
Svatá Růženo z Limy, –
Svatý Dominiku Ibanězi s druhy, –
Blahoslavená Anežko od Ježíše, –
Svatý Vavřinče Ruizi s druhy, –
Svatý Martine de Porres, –
Blahoslavený Petře Higginsi, –
Svatý Františku de Capillas s druhy, –
Svatý Jane Maciasi, –
Blahoslavený Terenci O'Briene, –
Blahoslavená Anno od Andělů, –
Blahoslavený Františku de Posadas, –
Svatý Ludvíku Grignione z Montfortu, –
Svatý Františku Gile, –
Svatý Matěji Alonso Leciniano, –
Svatý Petře Sanzi s druhy, –
Svatý Vincenci Lieme, –
Svatý Hyacinte Castanědo, –
Blahoslavená Marie Poussepinová, –
Blahoslavený Jane Jiří Rehme, –
Blahoslavená Kateřino Jarrige, –
Svatý Ignáci Delgado s druhy, –
Svatý Josefe Diazi s druhy, –
Svatý Dominiku An-Kham, –
Svatý Valentine Berrio-Ochoa s druhy, –
Blahoslavený Jane Josefe Lataste, –
Svatý Františku Coll Guitarte, –
Svatý Arnolde Janssene, –
Blahoslavený Hyacinte Cormiere, –
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati, –
Blahoslavený Bartolo Longo, –
Blahoslavená Marie Alfonsino Danil Ghattas, –
Blahoslavená Josefino Sauleda Paulis s druhy, –
Blahoslavený Bonaventuro Garcia Paredes s druhy, –
Blahoslavený Celestino José Alonso Villar s druhy, –
Blahoslavený Enrique Izquierdo Palacios s druhy, –
Blahoslavená Marie Ascension od Srdce Ježíšova, –
Blahoslavený Michaeli Czartoryski, –
Blahoslavená Julie Rodzinská, –

Všichni svatí dominikáni - orodujte za nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, zdroji svatosti, tys obohatil svou Církev mnoha dary ve svatých Řádu Kazatelů. Dej, ať následováním příkladu našich bratří a sester dojdeme k věčné radosti s Tebou v Království Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Z anglického originálu přeložila Jitka Hosanna Štěpánková