Čtyřletá obnova dominikánské laické formace

Formace, a to nejen noviciátní, ale i trvalá, je tématem, ke kterému je třeba se neustále vracet a reagovat na proměny a výzvy okolního světa. Na jednu takovou výzvu odpověděla letošní kapitula laiků, když vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Podklady pro ČODLF mají tak poskytnout (ale nikoli přikazovat nebo určovat) jednotlivým sdružením základní přehled, související otázky či prameny ke studiu a k modlitbě a je jen na nich, aby si vybraly z nabízejících se možností, jak je využít. Mohou být tématem pro setkání, pro duchovní cvičení nebo pro osobní duchovní obnovu. Podklady pro témata spojená (ale nikoli výlučně) s jednotlivými měsíci jsou k dispozici zde na webových stránkách laiků a ve vybraných číslech OPuscula 2016/2017.

ČODLF 2016 – MODLITBA


  • září – Celý život je modlitba

  • říjen – Denní řád modlitby

  • listopad – Modlitba chvály a díků versus prosebná a kající, modlitba rozjímavá a kontemplativní

  • prosinec – Čtení a rozjímání Písma (Lectio divina)

  • leden – Praktické cvičení (Lectio divina)

  • únor – Liturgická modlitba, modlitba hodin (breviář)

  • březen – Svátost smíření a sebereflexe

  • duben – Mše svatá

  • květen – Panna Maria, růženec, Svatý Dominik a společenství svatých

  • červen – Umím svým bližním odpovědět na otázky týkající se modlitby?