OPusculum - únor 2017

Do nového roku vstoupilo v novém i OPusculum. Jistě si na první pohled všimnete nové sazby, které se po dvouleté odmlce opět ujala Dagmar E. Kopecká, jež stála za OPusculem od jeho vzniku v r. 2002 dlouhých 13 let. A už na první pohled je jasné, že zkušenosti ze své praxe i mimo časopis zde bohatě zúročila. Hlavní tíhu úkolu sestavení čísla pak na sebe vzal fr. Gabriel Malich OP a je vidět že i on se svého úkolu zhostil více než dobře.

Co vám však nové číslo přináší? Rok oslav jubilea skončil a i proto zmizelo jeho logo z titulní stránky. V obsáhlém úvodníku fr. Benedikta Mohelníka OP se však k němu znovu vracíme. Ne však jako za něčím co bylo, ale s výzvou, že (slovy autora) "Toto duchovní dobrodružství ještě nekončí..."
Rovněž zde připomínáme 2 význačné osoby řádu: fr. Vincenta Zapletala OP a nedávno zesnulého fr. Bartoloměje Kulhavého OP. Sestry nás informují o setkání sester z různých dominikánských kongregací a komunit a Zdislávky shrnují uplynulý rok.

Do čísla je kromě obvyklé nabídky zařazena i příloha s další částí materiálů pro ČODLF.

Jan Jáchym Beneš

Obsah čísla:

Benedikt Mohelník OP: Úvodní slovo
Ohlédnutí na závěr jubilejního roku
Benedikt Mohelník OP: Děkujme Bohu
K 800. výročí potvrzení řádu papežem Honoriem III.
Ve službě Božímu slovu
150. výročí narození fr. Vincenta Zapletala OP
Damián Němec OP a Gabriel Malich OP: Věrný dělník na vinici Páně
Vzpomínka na fr. Bartoloměje Kulhavého OP
Jitka Hosanna Štěpánková: Dědeček Bartoloměj
Gabriel Malich OP: Doktorská studia bratří ve Fribourgu
Kliment Mikulka OP: Bratři jáhni v Toulouse
Gabriel Malich OP: Zakončení jubilea 800 let
Alberta Bobáľová OP: „A přijali jste mě“
Zprávy z České kongregace sester dominikánek
Lenka Bernadetta Nezbedová: Ohlédnutí za uplynulým rokem
Zprávy z Díla blažené Zdislavy
Česká teologie v Collège des Bernardins
Spolupráce české revue Salve a pařížské Collège des Bernardins
Z nabídky nakladatelství Krystal OP

Příloha: Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace
únor–březen 2017

Číslo je ke stažení na adrese http://opusculum.op.cz/2017/OPusculum1702.pdf
Tištěnou verzi časopisu naleznete v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí, nebo je možné si ji nechat zasílat za úhradu poštovného. Individuální objednávky zasílejte na adresu redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie.