OPusculum - červen 2017

Co nám předprázdninové OPusculum přináší? Hned v úvodu naleznete článek o probíhajících oslavách čtyřsetleté přítomnosti dominikánů v Ustní n. Labem. Vrchol, den D(ominikánský), pak nastane 28.6.
Kromě této pozvánky jsou zde i informace o připravovaném Létu s Dominikány (Celostátní setkání mládeže v Olomouci, OPravdický klášter a Oáza živé církve).
A abych těch pozvánek nebylo málo, tak jste srdečně zváni i na kněžské svěcení bratří Metoděje a Klimenta (8.7. v Praze) a jejich primiční mše svaté.
Do svých diářů pak můžete zahrnout i podzimní setkání dominikánské rodiny, které se letos uskuteční v Olomouci a již nyní se můžete seznámit s tím, na co se těšit.
Kromě informací, co bude, zde najdete i články o setkáních již uskutečněných - stálé studium zaobírající se otázkou islámu, setkání dorostu dominikánské kongregace sester, či informace o životě v MS.
V úvodu knihy Proč být křesťanem z nakladateltsví Krystal, jehož zkrácenou ukázku přinášíme, se Timothy Radclife zamýšlí nad odpovědí na otázku, jež dala knize název.
Úvaha s názvem Stržená ohrada se zaobírá tématem utrpení a jeho místem v životě křesťana.
OPusculum přináší i poslední červnové téma Čtyřletí obnovy dominikánské laické formace a přehled témat pro následující rok na téma Společenství.

Číslo je ke stažení na adrese http://opusculum.op.cz/2017/OPusculum1706.pdf
Tištěnou verzi časopisu naleznete v klášterních či farních kostelech, kde dominikáni působí, nebo je možné si ji nechat zasílat za úhradu poštovného. Individuální objednávky zasílejte na adresu redakce (opusculum@op.cz), kam můžete rovněž posílat své příspěvky a fotografie.

Jan Jáchym Beneš